10 interiere, 10 ngjyra…

Ngjyrat, koloret, kombinimi i tyre dhe kontarstet midis tyre janë

disa nga elementet më të rëndësishëm që bëjnë diferencen në një interier.

Ndiqni 10 interiere të ndryshme me 10 ngjyra të ndryshme mbizotëruese të tyre.

in 1

in 2

in3

in4

in5

in6

in7

in8

in9

in10

Burimi: lauraashley.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »