Square in Square

Fotot e mëposhtme do të ishin një temë e shkëlqyer kompozimi sesi mund të kombinosh, tekstura, kolore dhe pjesë të ndryshme ndërtesash në një!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

PHOTO BY OLIVER MICHAELS

BURIMI: DIVISARE.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »