Academy of Industrial Design

Këtë herë ju ftojmë të shifni projektin e një arkitekti të ri dhe mjaft premtues, me një projekt që nuk rastisë të shihet shumë shpesh në vendin tonë por që ndoshta do duhet të aplikohej edhe në me shumë ndërtesa të vjetra dhe të rrënuara (të cilat janë të shumta në numër). Detaje të projektit dhe fazat e arritjes deri në projektin përfundimtarë do i shihni më poshtë.

SKEDA PREZANTUESE

Emri : Ives
Mbiemri : Durmishi
Statusi: Arkitekt
Në kohën e lirë… : Eat clean , train dirty.
Pas 10 vitesh…:  Enjoing  the moment
Arkitekti i preferuar : Rem Koohlaas, Bernard Tschumi, Morphosis

Tema e projektit: Academy of Industrial Design

Vendodhja : Mbrapa Fakultetit te Arkitektures dhe Urbanistikes
Udhëheqës : Ark.Arben Meksi, Ark.Elton Qepali

Dy fjalë  për projektin :

Rijetëzimi i strukturave të braktisura , duke i kthyer këto objekte në shërbim të komunitetit.

Konceptimi i temës ne saj te trashëgimise industriale, arkeologjise industriale e cila është një metode ndërdisiplinore studimi e të gjitha evidencave,materiale dhe jo materiale,dokumenteve, artefakteve, stratigrafisë dhe strukturave, vendbanimeve njerëzore, peisazheve natyrore dhe urbane, krijuar për ose nga procese industriale. Zhvillimi i mendimit,promovimi i ideve dhe futja ne treg e produktit si brenda vendit dhe jashtë tij.Plotësimi i zones së marrë ne studim nga ana funksionale në shërbim të objekteve ekzistuese përreth saj.Bashkëpunimi i ndërsjellte midis fushës së arkitekturës dhe dizajnit në shërbim te njëra tjetrës.

poster diplome1 - Copy (2)

poster diplome1 - Copy

poster diplome1

poster diplome2 - Copy (2)

poster diplome2 - Copy (3)

poster diplome2 - Copy

poster diplome2

poster diplome3 - Copy (2)

poster diplome3 - Copy (3)

poster diplome3 - Copy

poster diplome3

poster diplome4 - Copy (2)

poster diplome4 - Copy (3)

poster diplome4 - Copy

poster diplome4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »