10 Shkallë të jashtëzakonshme

10.Shkallë druri

10

9.Shkallë rrethore

9

8.Rrëshqitëse hekuri

8

7.Ura e Moisiut

7

6.Shkallë “labirint”

6

5.Shkallë në hapësirë

5

4.Shkallë praktike

4

3.Shkallë të çmontueshme

3

2.Shkallë bibliotekë

2

1.Shkallë kornizë

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »